Hyttetomter

med fritt utsyn, lang solgang, høy himmel og god tumleplass

    Byggeklare fjelltomter     kun 2,5 timer fra byen

 

Vil du bygge drømmehytta selv fra grunnen så ligger alt klart i Merkeslia.

Vei, vann, kloakk og strøm er ferdig anlagt og de frittliggende hyttetomtene byggeklare. De første naboene er faktisk allerede kommet under tak.

Her finner du oversikt over tomter med areal,  priser og status, samt infrastruktur og byggeforskrifter. 

 

Infrastruktur

Alle tomter i hyttefeltet bygges ut med følgende spesifikasjoner, infrastruktur og retningslinjer.

Vann og avløp

Det er godkjent vannforsyning til alle tomter fra borehull, og avløp til felles renseanlegg og infiltrasjon for hele feltet.

Årlige kostnader fordeles på alle som til hver tid er tilkoblet, og faktiske kostnader blir fakturert av velforeningen for feltet.

Elektrisitet og fiber

Anleggsbidrag for strøm fram til tomtegrense er betalt av utbygger. Det er forberedt for trekking av fiber i e-verkets kabler. I ettertid er det imidlertid kommet mulighet for trådløst nett som er en rimeligere løsning.

Vei

Helårsvei fra fylkesvei 51, på kommunale Pardisveien fram til hyttefeltet.

Veivedlikehold og brøyting intern i feltet blir administrert av velforeningen, og faktiske kostnader fordelt på hytteeierne.

Velforening

Det et dannet egen Velforening for de som er tilknyttet vann og avløp i feltet, med Stein Atle Grane som leder og Thor Hovde som vaktmester.


Det er Velforeningen som fakturerer for vegvedlikehold og for drift av vann og avløp.

Byggemåte og standard

Utdrag av reviderte reguleringsbestemmelser for Tisleia Fjellgård.
Vedtatt i kommunestyret i sak 022/27, den 07.04.2022.

Byggemåte og standard (pdf)